© 2006, basket.lv
http://www.basket.lv/lbs/iepirkumi?folder=public

LBS sponsori
Pēdējās spēles

Visas spēles

Iepirkumi

Iepirkuma procedūra Nr. LBS 2010/01 saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septīto daļu

Par viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu Eiropas Čempionāta basketbolā sievietēm U20 vecuma grupā Liepājā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septīto daļu

Pasūtītājs: biedrība “Latvijas Basketbola Savienība”, reģ.Nr.40008025619.
Adrese: Skanstes iela 13b, Rīga, LV-1013.
Kontaktpersona: Eva Ciekurze, tālr.63404742, 26178724, eva.ciekurze@dome.liepaja.lv.
Piedāvājumu iesniedz vienā oriģinālā eksemplārā slēgtā aploksnē biedrībai “Latvijas Basketbola Savienība” personīgi vai pa pastu, nodrošinot piedāvājuma saņemšanu biedrības birojā Skanstes iela 13b, Rīga, LV-1013 līdz 2010.gada 9.jūnijam plkst.12:00.

Publikācijas datums 19.05.2010.

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS: Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma

Pasūtītājs: Nodibinājums "Eiropas Čempionāts basketbolā sievietēm 2009", reģ.nr. 50008123521

Iepirkuma priekšmets: "Sporta izklaides pasākuma organizēšana"

Iepirkuma identifikācijas numurs: EČ 2009-2009/B-04


Iepirkuma vērtēšanas kritērijs: atbilstība tehniskajai specifikācijai, saimnieciski izdevīgākais piedāvājums (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 46.panta pirmās daļas 1.punktu)

Publikācijas datums: 25.05.09.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 01.06.09.

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS (ATKĀRTOTS/ PRECIZĒTS): Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma „B” pakalpojumu iepirkums. Apsardzes pakalpojumi.

Iepirkuma procedūras nosaukums: EČ 2009-2009/B-03a "Par apsardzes pakalpojumu sniegšanu" (Precizēta iepirkuma procedūras dokumentācija)

Paziņojuma ievietošanas datums: 24.04.09.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 30.04.09.

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS: Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma

Iepirkuma procedūras nosaukums: EČ 2009-2009/B-03 "Par apsardzes pakalpojumu sniegšanu"

Paziņojuma ievietošanas datums: 01.04.09.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 14.04.09.