© 2006, basket.lv
http://www.basket.lv/lbs/iepirkumi?season=8

LBS sponsori
Pēdējās spēles

Visas spēles

Iepirkumi

Nolikums un tehniskā specifikācija transporta pakalpojumam (Iepirkumu procedūra valsts vai pašvaldību finansētajiem projektiem)

Iepirkuma procedūra valsts vai pašvaldību finansētajiem projektiem
Nr. LBS 2010/01
„Transporta pakalpojumi”

Nolikums un tehniskā specifikācija transporta pakalpojumam (Iepirkumu procedūra valsts vai pašvaldību finansētajiem projektiem)

Iepirkuma procedūra valsts vai pašvaldību finansētajiem projektiem
Nr. LBS 2010/01
„Transporta pakalpojumi”

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8 prim pantu (Konkursi)

Iepirkumu procedūra Nr. LBS 2010/02
“Par transporta pakalpojumu nodrošināšanu Eiropas Čempionāta basketbolā sievietēm U20 vecuma grupā Liepājā”
Pasūtītājs: biedrība “Latvijas Basketbola Savienība”, reģ.Nr.40008025619.
Adrese: Skanstes iela 13b, Rīga, LV-1013.
Kontaktpersona: Eva Ciekurze, tālr.63404742, 26178724, eva.ciekurze@dome.liepaja.lv.

Iepirkuma priekšmets ir transporta pakalpojumu nodrošināšanu Eiropas Čempionāta basketbolā sievietēm U20 vecuma grupā Liepājā.

Publikācijas datums 15.06.2010.

Iepirkuma procedūra Nr. LBS 2010/01 saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septīto daļu (Publisko iepirkumu likuma 2. pielikuma B daļas pakalpojumi)

Par viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu Eiropas Čempionāta basketbolā sievietēm U20 vecuma grupā Liepājā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septīto daļu

Pasūtītājs: biedrība “Latvijas Basketbola Savienība”, reģ.Nr.40008025619.
Adrese: Skanstes iela 13b, Rīga, LV-1013.
Kontaktpersona: Eva Ciekurze, tālr.63404742, 26178724, eva.ciekurze@dome.liepaja.lv.
Piedāvājumu iesniedz vienā oriģinālā eksemplārā slēgtā aploksnē biedrībai “Latvijas Basketbola Savienība” personīgi vai pa pastu, nodrošinot piedāvājuma saņemšanu biedrības birojā Skanstes iela 13b, Rīga, LV-1013 līdz 2010.gada 9.jūnijam plkst.12:00.

Publikācijas datums 19.05.2010.

Paziņojums par iepirkumu procedūras Nr.LBS 2009-MIE/06 rezultātiem (Rezultātu paziņojumi)