© 2006, basket.lv
http://www.basket.lv/lbs/iepirkumi

LBS sponsori
Pēdējās spēles

Visas spēles

Iepirkumi

Nolikums un tehniskā specifikācija transporta pakalpojumam (Iepirkumu procedūra valsts vai pašvaldību finansētajiem projektiem)

Iepirkuma procedūra valsts vai pašvaldību finansētajiem projektiem
Nr. LBS 2010/01
„Transporta pakalpojumi”

Nolikums un tehniskā specifikācija transporta pakalpojumam (Iepirkumu procedūra valsts vai pašvaldību finansētajiem projektiem)

Iepirkuma procedūra valsts vai pašvaldību finansētajiem projektiem
Nr. LBS 2010/01
„Transporta pakalpojumi”

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8 prim pantu (Konkursi)

Iepirkumu procedūra Nr. LBS 2010/02
“Par transporta pakalpojumu nodrošināšanu Eiropas Čempionāta basketbolā sievietēm U20 vecuma grupā Liepājā”
Pasūtītājs: biedrība “Latvijas Basketbola Savienība”, reģ.Nr.40008025619.
Adrese: Skanstes iela 13b, Rīga, LV-1013.
Kontaktpersona: Eva Ciekurze, tālr.63404742, 26178724, [email protected].

Iepirkuma priekšmets ir transporta pakalpojumu nodrošināšanu Eiropas Čempionāta basketbolā sievietēm U20 vecuma grupā Liepājā.

Publikācijas datums 15.06.2010.

Iepirkuma procedūra Nr. LBS 2010/01 saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septīto daļu (Publisko iepirkumu likuma 2. pielikuma B daļas pakalpojumi)

Par viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu Eiropas Čempionāta basketbolā sievietēm U20 vecuma grupā Liepājā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septīto daļu

Pasūtītājs: biedrība “Latvijas Basketbola Savienība”, reģ.Nr.40008025619.
Adrese: Skanstes iela 13b, Rīga, LV-1013.
Kontaktpersona: Eva Ciekurze, tālr.63404742, 26178724, [email protected].
Piedāvājumu iesniedz vienā oriģinālā eksemplārā slēgtā aploksnē biedrībai “Latvijas Basketbola Savienība” personīgi vai pa pastu, nodrošinot piedāvājuma saņemšanu biedrības birojā Skanstes iela 13b, Rīga, LV-1013 līdz 2010.gada 9.jūnijam plkst.12:00.

Publikācijas datums 19.05.2010.

Paziņojums par iepirkumu procedūras Nr.LBS 2009-MIE/06 rezultātiem (Rezultātu paziņojumi)