© 2006, basket.lv
http://www.basket.lv/lbs/news/3926

LBS sponsori
Pēdējās spēles

Visas spēles

Iedeva to, kas tika atņemts

29.10.2010

 

Basketbola savienība ir gandarīta, ka valsts radusi iespēju kompensēt līdz ar valsts aģentūras „Latvijas Jaunatnes basketbola metodiskais centrs” likvidēšanu zaudētos līdzekļus.

 

„Esam gandarīti, ka valdība spēja izvērtēt problēmu pēc būtības un izpildīja solījumus, kas skanēja aģentūras likvidācijas procesā. Turklāt labi, ka laikā, kad sporta budžets ir nežēlīgi samazināts, ir patīkami, ka savas problēmas neesam risinājuši uz kolēģu rēķina,” uzsver LBS ģenerālsekretārs Edgars Šneps.

„Ministru kabineta piešķirtos Ls 50 000 izmantosim, lai Basketbola savienība varētu īstenot  tradicionālās funkcijas jaunatnes izlašu darba nodrošināšanai, kam 2010.gada valsts budžetā tika atņemti līdzekļi.”

Kopš deviņdesmito gadu sākuma basketbola jaunatnes izlašu līdzdalību Eiropas čempionātos – treneri algas, dalības maksu, ceļa izdevumus - finansēja valsts aģentūra  „Latvijas Jaunatnes basketbola metodiskais centrs”. Tam piešķirto līdzekļu apjoms gadu gaitā mainījies. 2009.gada budžetā aģentūras budžets tika samazināts līdz Ls 73 780, bet 2010.gadā tā vispār tika likvidēta.

Daļēji kompensējot šādā veidā zudušos līdzekļus, Izglītības un zinātnes ministrija no sportam atvēlētās naudas Basketbola savienībai piešķīra Ls 22 782 treneru algu izmaksām. Izlašu starts tika nodrošināts aizņemoties. Tāpēc LBS vērsās ministrijā ar lūgumu piešķirt papildu budžeta līdzekļus.